PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Diensten op afstand en toch nabij (corona) Diensten op afstand en toch nabij (corona)
Sinds Palmzondag zijn we begonnen kerkdiensten op te nemen en uit te zenden via Youtube. Ons werd de vraag gesteld: ‘Waarom niet gewoon via de camera in de kerk de diensten uitzenden, zoals anders? Het bleek dat er opeens zoveel werd uitgezonden via kerkdienstgemist.nl dat dit kanaal herhaaldelijk ‘vastliep’. Verder is het op deze manier gemakkelijker om de dienst op te nemen en nadien te bewerken.
De vieringen in de Stille Week en met Pasen konden zo door vele gemeenteleden en andere belangstellenden gevolgd worden. Uit vele reacties blijkt dat dit erg gewaardeerd werd en dat men op deze wijze zich toch enigszins met elkaar verbonden blijft voelen. 
Voor de totstandkoming van de digitale vieringen in deze vorm komt veel dank toe aan Michiel Hasslacher, die er het initiatief toe nam. Hij besteedde zeer veel tijd aan het maken van alle opnames en het monteren van de beelden en geluid. Als een ware regisseur ontwierp hij de opnameschema’s en adviseerde ons bij de uitvoering.
We mochten ook genieten van de liturgische schikkingen door Johanna Vos, Harry Nieman en Janny Raaphorst. Nu het beeld zo’n grote rol speelt zijn deze nog belangrijker ter ondersteuning van wat verteld moest worden. Nico was even de vaste organist en begeleidde op fijne wijze een wisselend groepje van zangers. Ru Bijlsma leverde de powerpoints van de liederen aan. Instrumentaal droegen Fransiska ’t Lam, Marianne Karssen en Jan Huizing bij aan de muzikale beleving. Ook dank aan de lezers die in deze vieringen een rol speelden. En tenslotte aan Jakob en Karin Kappen dank voor het “kosteren”: het zorgen voor alles rondom de opnames, zoals het inrichten van de ruimte en de catering. Omdat één en ander voor allen een nieuw terrein was, werd er een groot beroep gedaan op hun improvisatietalent. Voor ons als predikanten was het een nieuwe ervaring, waar we veel van hebben geleerd. Het betekent vooral veel weg moeten laten van wat in de gewone diensten gebruikelijk is. Maar zo kom je ook dichter bij wat in de diensten en vieringen wezenlijk belangrijk is. Ook in deze kleine kring was de beleving van het paasgebeuren heel intens en blijkens de reacties van kijkers is dat ook zo over gekomen. We verlangen er daarom natuurlijk niet minder naar fysiek bij elkaar te kunnen komen. Zolang dat niet mogelijk is, zetten we de diensten op deze wijze online voort. Dit geldt ook voor de diensten met gastpredikanten, die allen aangaven hier graag aan mee te willen werken.
Ds. Diete Kits en ds. Gert Wybe van der Werff
 
 
Kerkdienst live en terugzien

Kerkdienst live en terugzien

Diensten op internet


-------------------------------------------------------------------------------------------------
I.V.M Corona maatregelen zijn de diensten tijdelijk te bekijken op YouTube.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Kijk naar de live uitzendingen of een dienst terugzien op: 
Bovensmilde live

De zondagse erediensten en bijzondere kerkdiensten, worden uitgezonden op internet en kunnen live worden bekeken.
Een kerkdienst wordt 6 maanden bewaard om terug te kijken.
Op verzoek kan de dienst op een USB-stick (MP4)worden gezet. Neem hiervoor contact op met de kerkrentmeesters. Hiervoor worden wel kosten in rekening gebracht.
€ 25,00 excl. USB-stick.
Rouwdienst:
Ook een rouwdienst kan op verzoek worden uitgezonden om live te bekijken. Deze diensten worden, na overleg met de familie, geen 6 maanden bewaard om terug te zien. De dienst kan op verzoek USB-stick worden gezet. Er dient wel iemand van het Beam-Team beschikbaar te zijn, die de apparatuur insteld en aanwezig is. De kosten voor de uitzending en het op USB-stick zetten bedragen € 50,00 excl. USB-stick. Voor afspraken: neem contact op met de koster, predikant of kerkrentmeesters.

 
 

Oud Papier Actie
datum en tijdstip 03-10-2020 om vanaf 9.00 uur
meer details

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

activiteiten
datum en tijdstip 05-10-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.