PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
terugblik op de startzondag terugblik op de startzondag
Terugblik op de Startzondag
Om ontspannen en gezellig met elkaar op te starten namen een kleine dertig gemeenteleden deel aan het ontbijt, goed voorbereid door Hendrikje Boer en Zwaan van de Laan, met brood uit eigen oven van Lambert Boer. Er was genoeg – wel 12 manden brood over – volgens Jaap Doek en dat kwam ‘s avonds goed van pas bij de soep na de stiltewandeling. Voor in de kerk werd de wensboom geplaatst, waaraan jongeren voor de dienst de ingebrachte wensen ophingen. Zie verder over deze wensboom wat onze scribae schrijven hieronder.

Als we het over goede buren hebben, dan denken kinderen al snel aan de filmpjes van Buurman&Buurman. Die klussen graag samen en helpen elkaar, zoals we zagen in het filmpje van hoe ze een kast het huis intillen. Natuurlijk gaat er eerst veel mis. De kinderen tekenden in de bijzaal van de kerk een gezellige straat met elkaar. Dat is voor hen een straat waarin mensen samen een verjaardag vieren, met een grote cadeau-machine; veel zebra’s om veilig over te steken voor het vooral langzaam rijdende verkeer of verboden voor auto’s; een straat waarin kerk en moskee naast elkaar staan en bezoekers elkaar de hand schudden. De hele tekening kunt u binnenkort op onze vernieuwde website (www.bovensmilde.protestantsekerk.net) bekijken naast andere foto’s van de dienst.

Ds. Diete Kits ging in haar korte overweging in op Jezus’ woorden volgens Marcus:  “Iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zus en moeder.” Jezus wijst daarmee niet zijn eigen familie af, maar rekt het begrip “familie” op naar alle mensen, die als kinderen van eenzelfde Vader handelen in de geest van die Vader. Als wij spreken van “onze Vader” in plaats van “mijn Vader”, dan zijn anderen, ook onze buren, geen vreemden meer, maar zoeken we naar hoe goed samen te leven. Vervolgens werd het verhaal uit Lucas van de vrouw die haar verloren muntstuk zocht door mijn collega uitgespeeld terwijl ik het las. Voor mij ligt het hoogtepunt in deze kleine gelijkenis van Jezus in de vreugde die de vrouw ervaart na het gevonden te hebben en die ze deelt met vriendinnen en buren. Ook wij weten dat we verloren waren als Jezus ons niet had gezocht. Wij willen daarom onze grootste schat graag met anderen – en zeker zij die vlak bij ons wonen – delen door samen naar het goede in het leven te zoeken.

Na het lied van deze zondag “Geef vrede door van hand tot hand” gezongen te hebben vertelde Karin Kappen over de vernieuwde website die nu on-line gaat. Als alle werkgroepen deze steeds van nieuwe informatie voorzien kan deze een waardevolle versterking betekenen voor onze onderlinge communicatie.

Karin introduceerde daarna de Goede Buur Pen, waarover hieronder meer.

Tijdens de voorbeden kon een ieder die dat wilde een lichtje aansteken en op een plattegrond van Bovensmilde zetten. Zo wordt concreet voor wat of voor wie wij bidden: een lichtje op  de begraafplaats, denkend aan wie nu rouwen onder ons en leven met een groot gemis; bij Bethanië voor onze Molukse zustergemeente in het dorp; in het hart van het dorp voor alle vluchtelingen die nu zo massaal een beroep doen op onze hulp en zo voor meer.

Voor de collecte zagen we vervolgens beelden van de aardappelrooi-actie voor de Voedselbank waar spontaan zoveel gemeenteleden aan mee deden.

Na de dienst was er natuurlijk koffiedrinken om met elkaar bij te praten. ’s Middags gingen 10 chauffeurs met elk een jongere de bloemengroet bij vele mensen aan huis brengen.

En aan het eind van de middag startte de eerste Stiltewandeling bij het huis van Jakob en Karin Kappen aan de van Lierswijk. Het bleef gelukkig droog en het late licht viel vredig op het verstilde landschap. Als tekst kregen de 16 wandelaars mee de woorden van Jezus uit de Bergrede, dat wij het zout van de aarde zijn en het licht voor de wereld. Zo hoog schat Jezus zijn volgelingen in en hoe betrek je dat op jezelf als een goede buur willen zijn? Eerst in stilte de woorden overdenkend, daarna in tweetallen met elkaar in gesprek gaande, al wandelend door het Fochteloërveen. De tocht eindigde bij de fam. Bruggenkamp aan de Meesterswijk, waar soep (van Hendrika Bos) en broodjes klaarstonden. In een grote kring bij de kachel in de schuur praatten we na en bleek er veel animo dit initiatief één keer per maand te herhalen. U hoort daar dus nog van.

Zo zijn er deze zondag nieuwe activiteiten opgestart die ook in lijn zijn en verder voortbouwen op het eerder in gang gezette proces van Meer-met-Elkaar. Een inspirerend begin van het nieuwe kerkelijk seizoen!
Ds. Gert Wybe van der Werff

 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.