PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Eerste wandeling op startzondag 20-09-2015 Eerste wandeling op startzondag 20-09-2015
De Wandeling
Zondag 20 september om 17.00 uur startte de eerste wandeling van het seizoen. Twintig gemeenteleden waren aanwezig waarvan twee niet mee konden lopen. De weersomstandigheden waren perfect om een wandeling te maken. Met de mooie ochtenddienst nog in gedachten zijn we op weg gegaan.
Het eerste gedeelte van de wandeling in stilte, om na te kunnen denken over de zegeningen die op je pad komen.  Ondertussen genietend van de geuren en geluiden om je heen. Bij de eerste stop werd door Gert Wybe het tweede onderwerp aangedragen om nogmaals een stuk door het bos te wandelen en dit te overdenken: “Wij zijn het zout der aarde”. Hoe ben je als goede buur het zout van Bovensmilde?
Als het pad breder wordt gaan we twee aan twee verder om elkaar te vertellen over de onderwerpen waar we in stilte over nagedacht hebben. En het is waar, je praat gemakkelijker met elkaar als je naast iemand loopt dan wanneer je tegenover je gesprekspartner zit. Je bent echt samen op weg.
 
Het was dan ook niet verwonderlijk dat bij de evaluatie de duimen omhoog gingen.
 

De middag werd voor deze speciale startzondag afgesloten meteen gezamenlijke maaltijd.
De wandeling is een verrijking voor ons gemeente zijn. De volgende wandeling staat gepland op 18 oktober en zal om 14.30 uur starten aan de  Boerheem 7. We hopen dat er zich weer nieuwe mensen aanmelden of de buren meenemen.
 

 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.